top of page

Advance Business Center
гр. София

Административна Сграда с три подземни паркинг нива, помещение за трафопост, партер с офиси, десет надземни офис етажа и последен, технически етаж, разположена е в УПИ IV – 705, кв.38, район Младост 4, София

Изпълнени са строително – монтажни работи по следните проектни части: Конструкция, Архитектура, Aсансьори, Електро инсталации, Отопление, Вентилация и Климатизация, ВиК инсталации, инсталации Пожарогасене, Вертикална планировка, Фасада и БМС инсталация в периода от 08.05.2019 г. до 26.02.2021 г. включително.

DSC_0594.JPG
DSC_0583.JPG
DSC_0599.JPG
DSC_0577.JPG
DSC_0466.JPG
bottom of page