top of page

Средноетажна жилищна сграда с подземни гаражи в местност „Зона Б-19“, Район „Възраждане“– Столична община

УПИ: 1571кв.м.

РЗП: 6922,23 кв.м.

Въведена в експлоатация - 2021 г.

1.JPG
2.JPG
3.JPG
4.JPG
bottom of page