top of page

София Тауър II  
Вътрешно преустройство, реконструкция  и надстрояване за нов офисен блок в Мол София

1.JPG
2.JPG
3.JPG
4.JPG
5.JPG
6.JPG
7.JPG
8.JPG
9.JPG
10.JPG
bottom of page