top of page

АДМИНИСТРАТИВНИ СГРАДИ

Сграда за обществено обслужване с шоурум, гр. София

София Тауър II - реконструкция  и надстрояване

Супермаркет за търговия, складиране и трафопост, гр. София

Супермаркет с помещение за подготовка на хляб и паркинг, гр. София

bottom of page