top of page

Строително-монтажни и пътни работи на обект «Кърджали - Маказа» - втори етап големи съоръжения; 2012 г.

bottom of page