top of page

Доказан партньор в строителството

DSC_0738.JPG

ЗА НАС

  „КАЛИСТРАТОВ ГРУП“ АД е правоприемник на „КАЛИСТРАТОВ ГРУП“ ООД, създадена през 2011г. Фирмата е регистрирана в Централния професионален регистър на строителя и притежава Удостоверения за изпълнение на строежи от всички групи: 

 •     „първа група” от първа до пета категория;

 •     „първа група” строежи по чл.137, ал.1, т.1, буква „М”, т.4, буква "Е", т.5, буква "Е";

 •     „втора група” от първа до четвърта категория;

 •     „трета група” от втора и трета категория;

 •     „четвърта група” от първа до четвърта категория;

 •     „пета група”.

    Съгласно международните стандарти, в дружеството са въведени следните системи: 

 • система за управление на качеството - EN ISO 9001:2008;

 • система за управление на околната среда - ISO 14001:2004;

 • система за управление на здравето и безопасността при работа- OHSAS 18001:2007;

 • система за социална отговорност - ISO 26000:2010.

    Фирмата се управлява от екип, сформиран от професионалисти, с дългогодишен опит в строителния бранш.
  „КАЛИСТРАТОВ ГРУП” АД разполага с над 70 души висококвалифициран инженеро-технически персонал за управление и изпълнение на проектите. Разполага със собствени ресурси, собствени работни групи, собствени кофражи и лека строителна механизация, с което осигурява максимално кратки срокове, високо качество и прецизност на изпълняваните работи.
Фирмата се ползва с доверието на финансовите институции и е в състояние да представи фирмени и банкови гаранции за изпълнението на проектите.
„КАЛИСТРАТОВ ГРУП” АД няма кредитни задължения и няма задължения към държавния бюджет и общините.
„КАЛИСТРАТОВ ГРУП” АД притежава богат опит и успешно участва в търгове, финансирани от европейски програми, държавни и частни инвеститори.
Комуникацията на фирмата с клиенти и партньори се основава на коректност, честност и отговорно отношение.
Нашата цел е трайно установяване на фирмата на строителния пазар, чрез изграждане на продукти от най-високо качество.

SERVICES

ДЕЙНОСТИ

Маркетинг, предпроектни проучвания
 • Mаркетинг;

 • Предпроектни проучвания;

 • Проектиране

Изграждане на всякакъв тип сгради
 • Изграждане на обществени, административни, производствении жилищни сгради от всякакъв тип;

 • Изграждане на спортни съоръжения;

 • Реконструкция на паметници на културата;

 • Ремонт и реконструкция на сгради;

Изграждане на инфраструктура

Изграждане на обекти от инфраструктурата:

 • Мостове, пътна инфраструктура и съоръжения към тях;

 • Мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура;

 • ВиК мрежи и пречиствателни съоръжения

Основана през

300+

Клиенти

30+

2011

Завършени проекта

200+

Награди и грамоти

КАРИЕРИ

Фирма " КАЛИСТРАТОВ ГРУП" АД търси да назначи на трудов договор ТЕХНИЧЕСКИ РЪКОВОДИТЕЛ с опит в сферата на инфраструткурно / жилищно строителство.Кандидатите да имат средно специално или висше образование и да притежават техническа и компютърна грамотност. Атрактивно заплащане.
CLIENTS

КОНТАКТИ

Въпроси и запитвания

За всякакви въпроси и запитвания моля свържете се с нас чрез формата по-долу:

Успешно изпратено съобщение!

Свържете се с нас:
+359 2 8921 986
+359 2 8921 999
Адрес

София 1618, ул. "Любляна" 2

office@kgroup.bg

факс: +359 2 8500 236

Кариери

Моля изпращайте актуални CV-та на адрес office@kgroup.bg

Подаване на информация за нарушения
CONTACT
bottom of page