top of page

ЖИЛИЩНИ СГРАДИ

Високоетажна жилищна сграда с офиси и подземни гаражи  р-н Възраждане на СО, гр. София

Жилищен комплекс "Ривър Парк", гр. София

Жилищна сграда район "Сердика", гр. София

Жилищна сграда с магазини офиси и подземни гаражи, гр. София

Жилищна сграда с подземен гараж, офиси, ателиета, администрация, жилища и трафопост, гр. София

Жилищна сграда с подземни гаражи, помещение за подземен трафопост и КПП, гр. София

Многофамилна жилищна сграда с подземно паркиране р-н Оборище, гр. София

bottom of page